HIGH PERFORMANCE TEAMS (HPT) IN THIERRYDINIZ

HPT Nedir?

HPT, Thierry Diniz mavi yaka çalışanlarının fikir ve düşüncelerini açıkça ifade edebilecekleri ortak bir platform yaratarak, bir takım olgusu içerisinde firmaya duyulan bağlılık duygusunun arttırılması aracılığı ile firma içerisinde hedeflenen performans göstergelerinin başarımının sağlanmasını amaçlayan ve bu yöntem ile işletme içi iletişimi ve tüm çalışanların bilgi ve farkındalık seviyelerini yükselten bir çalışma metodudur.


Çözgü – Dokuma (Timsahlar) Grubu Haftalık Toplantısı

Neden HPT?

 • Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak
 • Firma içi iletişimi güçlendirmek
 • Tüm çalışanların bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek
 • Proseslerde ve çalışma alanlarımızda iyileştirmeler yapmak
 • Yönetim seviyesinde görülemeyen problemleri kaynağında tespit edebilmek ve doğrudan görenler tarafından dile getirilerek çözüm için zemin oluşturmak
 • Üretimimizi kendi işlerimizi kolaylaştıracak şekilde standart hale getirmek

Thierry Diniz HPT Toplantı Alanı

HPT ile Hedeflenen Nelerdir?

Ortaya koyulan bu projede tüm mavi yaka çalışanların temel görevlerinin yanında ek bir görev ve sorumluluk üstlenerek kendilerine atanan konuları takip etmesi bunların önemini kavraması ve bunları takım ile paylaşarak, yeri geldiğinde sunumlar yaparak, çalıştıkları kurumun önemli bir parçası olarak hissetmeleri ve Maslov’un “kendini gerçeleştirme” ilkesi ile bağdaştırabilmeleri hedeflenmiştir. Bu felsefe ile çalışanların firmaya standart yaptıkları işler dışında farklı bir bakış açısı ile öneriler sunması, katkıda bulunması ve önerilerinin hayata geçtiği noktada ödüllendirilmesi ve bu sayede kazan-kazan ilişkisi doğrultusunda sürdürülebilir bir çalışma disiplini yapılması amaçlanmıştır.

HPT Takımlarında Kimler Yer Almaktadır? Nasıl Yürütülmektedir?

HPT sistemi mavi yaka çalışanların ön planda olduğu ve takip ettikleri performans göstergeleri konusunda onlara danışmanlık ve yol gösterici konumda olan beyaz yaka personellerden oluşturulmuş ekipler tarafından yürütülmektedir. Belirlenen performans göstergeleri 6 ana başlık altında toplanmış ve her başlık altında takip edilen 2 ya da 3 adet performans göstergesi mevcuttur. Bu göstergeleri takip eden her ana başlık için 2 ya da 3 adet de personel görevlendirilmiştir ve bunlara rehberlik eden “Rehber” konumunda beyaz yaka personeller mevcuttur. Her bir takım toplamda 20-25 kişilik ekiplerden oluşmakta olup,

 1. Çözgü – Dokuma (Timsahlar),
 2. Fikse-Laminasyon (Kaplanlar)
 3. Örme-Kesim&Emboss (Atmacalar)

olarak 3 farklı takım ile belirlenen başlıklarla ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

HPT Kapsamında Yapılan Çalışmalar Nelerdir?

Çalışanlara atanan görevlere istinaden ilgili konular sürekli takip edilmekte ve yine grup içerisinden seçilen ve gruba liderlik eden mavi yaka bir personel tarafından o hafta yapılan çalışmalar, tespit edilen uygunsuzluklar, geliştirme önerileri ve paylaşılabilecek tüm konular sunulmaktadır. Her grup kendine atanan bölüm ve konu başlıkları ile ilgili haftalık olarak ilgili sunumu gerçekleştirmektedir.

Operatörler tarafından takip edilen temel konu başlıkları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 • Üretim & Bakım,
 • Kalite,
 • İş Sağlığı ve Çevre,
 • İK,
 • Görsel Fabrika,
 • Maliyet Analizi

Ayrıca ekipler ile birlikte zaman zaman çeşitli sosyal aktiviteler yapılarak takım çalışmasını ve ekip ruhunu güçlendirendirilmesi amaçlayan çalışmalar ortaya konmaktadır.


Fikse – Laminasyon (Kaplanlar) Grubu Haftalık Toplantısı

HPT İle Gelecekte Hedeflenen Başarımlar Nelerdir?

Öncelikli amacımız firmamızda çalışan tüm mavi yaka personeli HPT gruplarına dahil ederek alt seviyeden üst seviyeye tüm çalışanlarımızın ortaya koyulan işlerde ve tüm süreçlerde söz sahibi olmasını sağlamak ve tüm seviyelerdeki bilgi seviyesini maksimuma çıkartmakdır. HPT sistemi ile asıl hedeflenen müşteri memnuniyetinin maksimuma çıkartılmasının yanı sıra çalışanlarımıza ve firmamıza da bir çok katkı sağlayabilecek çalışmanın yapılmasıdır. Firmamızda yapılan bu çalışma ile, süreçlerin iyileştirilmesinde “Çalışan Katılımı” konusunda öncülük edecek bir akım yaratarak diğer firmalara da bir “Rol Model” oluşturması hedeflenmektedir.